ZEP raziskovanje d.o.o.

... kjer strokovno znanje je doma.

UPRAVLJANJE S STROŠKI:

Na področju upravljanja s stroški izvajamo projekte tako na področju industrije, kot tudi storitvenih procesov.

 

V osnovi se proces upravljanja začenja z pregledom zatečenega stanja, ki vsebuje tud natančno opredelitev stroškovnih nosilcev pri posredovanju stroškov bodi si za posamezni izdelek, storitev ali za proces.  Glede na zatečeno stanje se opravijo pregledi stanja tako po stroškovnih nosilcih in povzročiteljih stroškov. Po potrebi se ureja tudi računovodski sistem, ki se mora prilagoditi novim informacijskim zahtevam upravljavcev.

 

Osnovna analiza tako odgovori do kakšne mere stroškovni nosilec, ki ga moramo prodati in s tem pokriti stroške za njegov nastanek opravičuje svoj obstoj. Hkrati pa iz zornega kota ne zgubimo povzročitelja stroškov, ki so sestavine dejavnosti, ki jih moramo opraviti, da lahko ustvarimo stroškovni nosilec. Kjer je mogoče povzročitelja primerjamo s pomočjo primerjalne metode z možnimi alternativnimi notranji in zunanji viri.

 

Namen proučevanja stroškov iz različnih zornih kotov, je vzpostaviti standardno metodo za kalkuliranje stroškovne cene družb ali stroškovnih nosilcev, ki so predmet prodaje. Končni cilj, ki ga skušamo doseči s proučevanjem stroškov iz različnih zornih kotov, pa je ugotoviti stroške za posamezen izdelek oziroma končno storitev, ki je predmet prodaje in učinke prodaje soočiti s stroškovnim vidikom.

 

Ker je kalkuliranje stroškov metodološko lahko različno, teoretične modele prilagodimo vašim specifikam, pomagamo pri uvajanju v prakso in spremljamo ali so pogoji upravljavcev izpolnjeni. Ob vzpostavitvah klasičnih kalkulativnih metod izvajamo tudi nadgradnjo le teh po željah strank na raven metod ciljnih stroškov, da podjetju omogočimo oblikovanje in načrtovanje polne lastne cene, proizvajalne cene, spremljanje spremenljivih stroškov, neposrednih stroškov ter definiranje mejnih stroškov pri katerih se sprejmejo dogovorjene planske odločitve za dele ali celotni proces.

 

 

 

Logo_zep_siv

ZEP raziskovanje d.o.o.

Gledališki trg 8, SI - 3000 Celje;

tel: (+ 386) 041 630 480

www.zep.si / andrej.bosnjak@zep.si