ZEP raziskovanje d.o.o.

... kjer strokovno znanje je doma.

INSTITUCIONALNI OKVIR:

Zavod za ekonomiko poslovanja je bil ustanovljen leta 2004 in se od tedaj ukvarja z razvojno raziskovalno dejavnostjo, katere cilj je zniževanje stroškov in optimiranje upravljanja tako premoženja kot procesov. Naši naročniki so tako mednarodna podjetja kot tudi slovenska podjetja zasebnega kot tudi javnega prava. Osredotočenost na trajnostno upravljanje (Sustainable Management and Development) je sestavni del strokovno raziskovalnega dela zaposlenih kot tudi pogodbenih sodelavcev Zavoda.

V okviru naše dejavnosti opravljamo tudi Razvojno raziskovalno dejavnost, ki vsebuje tako teoretično razvojne projekte, kot tudi vsebuje spremljanje ali neposredno implementacijo v prakso.

V okviru izvedbenih projektov na različnih področjih dejavnosti ponujamo tudi storitve projektnega upravljanja kjer ponujamo vse faze tovrstnega razvojno raziskovalnega dela:

·         Analize smotrnosti,

·         Projektno planiranje,

·         Implementacije,

·         Vrednotenje  in

·         Podpora in vzdrževanje.

 

 

 

Logo_zep_siv

ZEP raziskovanje d.o.o.

Gledališki trg 8, SI - 3000 Celje;

tel: (+ 386) 041 630 480

www.zep.si / andrej.bosnjak@zep.si