ZEP raziskovanje d.o.o.

... kjer strokovno znanje je doma.

OKOLJE DELOVANJA:

Zaradi vedno večjega gospodarskega tempa, kot tudi želje po večji fleksibilnosti tako podjetij kot tudi javno pravnih subjektov, prihaja v večini gospodarskih subjektov do kroničnega pomanjkanja kritične mase raznovrstnega znanja in poznavanja novih upravljavskih orodij. Tako se večina uspešnih podjetij v tujini poslužuje ekspertnih skupin za lažje obvladovanje tveganja in izvajanje razvojnih nalog za katere ne razpolagajo z internimi viri.

Znanstvene institucije, kot so zavodi in podjetniški medmrežni forumi so v tujini osnova za strukturno svetovanje in pomoč pri upravljanju. Tovrstna infrastruktura je v tujini močno razvita, v novih državah članicah pa je šele na začetku razvoja.

Naša želja je z dobrim delom in ponudbo raznovrstnega znanja zapolniti to vrzel in lokalnemu gospodarstvu pomagati pri vzpostavljanju kontaktov in ureditvi infrastrukture do takšne mere, da bodo v evropskem merilu uspešna.

 

 

 

Logo_zep_siv

ZEP raziskovanje d.o.o.

Gledališki trg 8, SI - 3000 Celje;

tel: (+ 386) 041 630 480

www.zep.si / andrej.bosnjak@zep.si