ZEP raziskovanje d.o.o.

... kjer strokovno znanje je doma.

POSLANSTVO:

Zavod za ekonomiko poslovanja išče svoje mesto v podpori gospodarskim subjektom. Naš poslovni model se razlikuje od tovrstnih profitnih organizacij. Osnovni namen našega delovanja je usposabljanje lastnikov za izpolnjevanje njihovega poslanstva. Tako je naš cilj ustvarjanje "dobrin" in storitev, ki so pomembne za lastnike in posledično za njihovo ustvarjanje profita.

S svojim delom želimo maksimizirati tudi ne-monetarna povračila kot so npr. krepitev pripadnosti zaposlenih, večanje števila povezanih gospodarstvenikov in podjetnikov, krepiti mednarodno sodelovanje z lokalnim okoljem, promovirati in podpirati sodobne perspektivne poslovne ideje in dolgoročno sodelovati pri transferju znanja in informacij. Zato želimo ponujati "želene/iskane" dobrine in storitve tistim, ki bodo z njihovo pomočjo lahko dosegali svoje osebne podjetniške cilje.

 

 

 

 

Logo_zep_siv

ZEP raziskovanje d.o.o.

Gledališki trg 8, SI - 3000 Celje;

tel: (+ 386) 041 630 480

www.zep.si / andrej.bosnjak@zep.si